قیمت کف بازار

کره هوش 10 حفره ای

برای کودکان ۱۸ ماهه به بالا می توان از وسایلی استفاده کرد که قدرت انطباق و جاگذاری را افزایش داد . کودک در این سن می تواند اشکال مدور را در جاهای خود قرار دهد و با تلاش شما و خودش بعد از بازی کردن با وسایلی که برای این منظور ساخته شده اند قادر خواهد بود هر شکل را سر جای خودش قرار دهد .
یکی از نمونه هایی که میتوان پیشنهاد داد توپ های هوش (کره هوش) می باشد . توپ هوش وسیله ای ست که اشکال مختلف بر روی کره بصورت حفره هایی تعبیه شده است . کودک شما در مرحله ی اول سعی می کند که اشکالی که دقیقا اندازه ی حفره ست از آنها عبور دهد به همین منظور شکل های مدور را راحت تر جا میاندازد که دایره در مرحله ی اول و اولین شکلی می باشد که میتواند از آنجا رد کند و به ترتیب بیضی و سه گوش و چهار گوش و … می تواند از جاهای مخصوص خود عبور دهد

16,500 تومان

ناموجود

پشتیبانی آنلاین