بازی فکری معمای بند تو بند

سرگرمی فکری معمای بند تو بند از 2 طناب تشکیل‌شده است. این بازی چالشی نیاز به دو بازیکن دارد. ابتدا یک بازیکن مطابق تصویر روی محصول حلقه سر یک طناب را به مچ خود گره میزند، سپس نفر دوم طناب خود را از حفره بین بازیکن دیگر و طنابش رد می کند و او هم سرهای طنابش را به مچ خود گره میزند. هدف از بازی آزاد شدن دو بازیکن از حالت گره‌خورده است. فلسفه اصلی بازی این موضوع است که دو طناب ساده با یک ابتکار و تغییر شکل ساده، می‌تواند انسان را به تفکر وادار کند و چالشی برای ذهن باشد.

10,000 تومان

ناموجود

پشتیبانی آنلاین