قیمت کف بازار

فوم گلیتر اکلیلی سایز A4 (تک برگ)

فوم گلیتر با تراکم اکلیل بالا

ابعاد : 21×30

قیمت به ازای یک ورق می باشد

4,500 تومان

پشتیبانی آنلاین