قیمت کف بازار

ساختنی مدل هواپیما مکانو M203

مجموعه ای شامل 105 قطعه مختلف که با ترکیب آنها با یکدیگر  3 مدل هواپیما ساخته می شود .

69,000 تومان

3 در انبار

پشتیبانی آنلاین