قیمت کف بازار

روبیک استوانه ای ساعت

شامل 6 ردیف 10 ضلعی که در 2 جهت روی یکدیگر میچرخند و حالت های مختلف آموزش را توسط این روبیک می سازند .

22,000 تومان

3 در انبار

پشتیبانی آنلاین