جورچین مکعبی اشکال هندسی

هر یک از شش وجه این بازی فکری شامل حفره ای است که اشکال هندسی به صورت یک تکه یا چند تکه داخل آن جای می گیرد
هر شش وجه مکعب سازه چین از هم جدا شده و کودک می تواند وجه ها را شبیه پازل سر هم کند.
لبه های وجه ها هر کدام نرم و بدون تیزی و برندگی بوده و به راحتی در هم فرو می رود.
قطعات پازلی هر کدام از وجه ها را جدا کرده و جلوی کودک قرار دهید نام اشکال و رنگها را برای کودک بگویید و او را با اشکال هندسی آشنا کنید.
کودک می بایست با سعی و خطا تکه های مناسب هر وجه را پید کرده و سرجای خود قرار دهد.

39,000 تومان

ناموجود

پشتیبانی آنلاین