بازی فکری Car Out با 120 مرحله چالشی

در یک نمایشگاه اتومبیل، ماشین زرد رنگ توسط یک خریدار انتخاب شده و ما باید آن را از میان ماشین های دیگر به بیرون هدایت کنید. این کار باید با جلو و عقب کردن ماشین های دیگر با ترتیب مناسب و حساب شده انجام شود. این بازی حاوی معماهای متعدد از مرحله ساده تا پیشرفته می باشد.

دارای 120 مرحله بازی شامل مقدماتی تا پیشرفته

93,000 تومان

ناموجود

پشتیبانی آنلاین