قیمت کف بازار

بازی فکری پروفسور بالتازار (1 تا 4 نفره)

پروفسور بالتازار باهوش آزمایش های مهمی را برای شما انجام میدهد! شما باید فرمول های علمی او را حل کنید: با انتقال مواد بین لوله ها و بدون لمس آنها با دست ها ، راه حل ها را سریعتر از رقیبان خود پیدا کنید تا ثابت کنید باهوش ترین دانشمند آزمایشگاه هستید!

59,000 تومان

ناموجود

پشتیبانی آنلاین