بازی فکری مسابقه حلزون ها

بازي مسابقه حلزون ها به دو روش انجام مي شود. كودكان در اين دو بازي مهارت هاي مانند شناسائي رنگ ها، مهارت هاي قبل از شمارش، مهارت شمارش اعداد، نوبت گرفتن، تشويق و تنبيه در طول بازي و مفاهيم بازي مشاركتي و گروهي و همين طور صبر و انجام وظايف شخصي را فرا خواهند گرفت. براي موفق شدن در هر دو بازي کودکان ابتدا بايد قواعد آن را به خوبي فرا گيرند. يادگيري اين بازي براي تمامي سنين مناسب است.

65,000 تومان

1 در انبار

پشتیبانی آنلاین