بازی فکری سازبین

در سازبین با ۱۴ قطعه ای که در اختیار داریم یکی از ۶۰ چیدمانی که در دفترچه راهنما وجود دارد را بسازید. راه حل هریک از چیدمانها در دفترچه وجود دارد.

ابتدا ۶ مهره کوچکتر که همرنگ می باشد طبق راهنما در جای خود قرار داده و با ۸ مهره باقی مانده جاهای خالی را پر کنید .

می توانید با استفاده از مهره ها صدها چیدمان دیگر خلق کنید.این بازی تفکر استراتژیک و همچنین قدرت حل مساله را ارتقا می دهد.

کامل کردن فضای خالی با استفاده از مهره های موجود نیاز به واکاوی و یافتن رابطه منطقی بین اجزا و کشف موضوع خواهد داشت.که از این طریق به تفکر سازنده دست پیدا کنیم.

55,000 تومان

ناموجود

پشتیبانی آنلاین