قیمت کف بازار

بازی فکری دوزک

طریقه بازی به این صورت است که ، هر بازیکن یک رنگ را انتخاب کرده و به نوبت یک مهره را از بالای سطح عمودی ، داخل آن جایگذاری می کنند . بازیکنی که بیش ترین ردیف چهار تایی مهره ی همرنگ را به صورت عمودی ، افقی و یا مورب ردیف کند و بتواند مهره های خود را در این ردیف ها ( افقی ، عمودی ، مورب ) همرنگ کند ، برنده این بازی محسوب می شود .

42,000 تومان

3 در انبار

پشتیبانی آنلاین