بازی فکری خوش دست

روش بازی فکری خوش‌دست

در جعبه این بازی 9 لیوان کوچک پلاستیکی  وجود دارد که روی آن‌ها شکلک‌های بامزه‌ای ترسیم شده است. کف لیوان‌ها با سه رنگ متمایز (آبی، قرمز، زرد) و با سه شکل هندسی (دایره، مربع و مثلث) از هم تفکیک شده‌اند.

بازی با انداختن تاس توسط یک بازیکن شروع می‌شود. در وجوه مختلف تاس اشکال هندسی در 3 رنگ ذکر شده وجود دارند. هر 9 لیوان باید در وسط میز بازی چیده شود جایی که در دسترس همه بازیکنان باشد.

با ریختن تاس بازیکنان باید سعی کنند شکل و رنگ مورد نظر را طبق قوانین دفترچه راهنما پیدا کنند و لیوان مورد نظر را از آن خود کنند.

برای ریختن تاس 4 حالت مختلف امکان‌پذیر است: 1) شکل و رنگ در هر دو تاس یکی باشد؛ بازیکنان باید همان لیوان با همان رنگ و شکل را انتخاب کنند.

2) رنگ هر دو تاس یکی باشد اما شکل آن‌ها متفاوت باشد؛ بازیکنان باید شکل سوم همان رنگ را انتخاب کنند.

3) شکل هر دو تاس یکی باشد اما رنگ آن‌ها متفاوت باشد؛ بازیکنان باید لیوان با رنگ سوم همان شکل را انتخاب کنند و حالت

4) شکل و رنگ در هر دو تاس متفاوت باشد؛

بازیکنان باید لیوان با شکل و رنگ سوم را انتخاب کنند. توجه داشته باشید اگر حین انداختن تاس شکل و رنگی نمایان شود که قبلاً لیوان آن توسط بازیکن دیگری تصاحب شده است، بازیکنان دیگر در صورت سرعت عمل می‌توانند آن لیوان را نیز انتخاب و از آن خود کنند.

بازیکنی که صاحب لیوان شده است باید در چنین مواقعی زودتر از سایر رقبا انگشت خود را روی لیوان بگذارد تا مانع از برداشته شدن آن توسط سایر بازیکنان شود.

برنده کسی خواهد بود که بتواند 3 لیوان را از آن خود کند و مقابل خود قرار دهد.

70,000 تومان

1 در انبار

پشتیبانی آنلاین