بازی فکری جوراب چین

این بازی مشکل بزرگ گمشدن جوراب هایتان را حل میکند! طراحی زیبا و رنگارنگ جوراب ها، رنگ ها و انواع حیوانات را به کودکانتان آموزش می دهد. این بازی رو می توانید به دو روش بازی کنید. روش اول بازی: یک جوراب را به کودک می دهید و از او می خواهید جفت دیگر را در بین انبوه جوراب ها پیدا کند. روش دوم بازی: تمام جوراب ها را به پشت برگردانید، بازیکن اول دو جوراب را رو میکند، اگر جوراب ها جفت بود نزد خود نگه می دارد در غیر این صورت جوراب ها را به حالت اولیه بر می گرداند و بازیکن بعدی به همین روش بازی را ادامه می دهد.  بازیکنان باید محل جوراب ها را به خاطر بسپارند.

45,000 تومان

ناموجود

پشتیبانی آنلاین