قیمت کف بازار

بازی فکری تلوتلو Telo Telo

تخته بازی را به هم وصل کرده و در یک سطح صاف قرار دهید. هرکدام از بازیکنان یک گوشه از تخته را انتخاب کرده و 4 مهره ی خود که در 4 رنگ مختلف است را بطور دلخواه می چینند. توپ وبل را در وسط تخته بازی قرار داده و بازی شروع می شود. ژتون ها و چوب بازی را روی میز و در کنار تخته ی بازی قرار دهید. حتی اگر با کمتر از 4 بازیکن بازی می کنید جایگزینی تمام مهره های رنگی در حفره های کنار تخته ی بازی را فراموش نکنید. برای برنده شدن اولین بازیکنی که توپ را باتوجه به رنگ مهره ی جلوی حفره در حفره های پرتاب کند برنده ی بازی می شود. راهنمای بازی: اگر تاس عدد 1 را نشان بدهد بازیکن 1 ژتون را می تواند از کنار تخته ی بازی بردارد. یا یک ژتون را به کنار تخته ی بازی بگذارد. برداشتن یا گذاشتن ژتون ها به تصمیم بازیکن ها بستگی دارد و یا برای مثال اگر تاس عدد 5 را نشان دهد می توان 2 ژتون را برداشت و 3 ژتون را گذاشت و یا تمام 5 ژتون را کنار هم در گوشه ی تخته گذاشت. آنچه این میان اهمیت دارد حرکت دادن در مجموع 5 ژتون است. فراموش نکینید که هدف از این کار غلتاندن و سر دادن توپ به سمت حفره با رنگ درست است.

89,000 تومان

1 در انبار

پشتیبانی آنلاین