بازی فکری تعادل

این بازی شامل سه نیمکره پلاستیکی یک تاس و همچنین 32مهره استوانه ای شکل است .نیمکره ها در سه رنگ اصلی و همچنین تاس این مجموعه نیز درسه رنگ تولید شده است . توانایی چیدن یکی از اولین مهارتهایی است که از کودکان به چشم می خورد.
این بازی از همین مهارت درقالب یک بازی جذاب سود برده است. سه نیمکره به نوک گرد بر روی زمین قرار می گیرند. انها تمایل دارند این مهارت را بارها و بارها امتحان کنند. اولین بازیکن تاس را می اندازد. تاس یکی از سه رنگ را مشخص می کند، سپس بازیکنی که تاس انداخته است می بایست یک مهره را بردارد و روی سطح به همان رنگ قرار دهد. سپس نوبت بازیکن بعدی است که تاس بیاندازد.
بازیکنی که بتواند تعداد بیشتری را روی یکدیگر قرار دهد برنده بازی است .هماهنگی چشم و دست ، افزایش تمرکز و دقت عمل و برانگیختگی چشم و دست از مهمترین اهدافی است که این بازی دنبال می کند.

90,000 تومان

1 در انبار

پشتیبانی آنلاین