قیمت کف بازار

بازی فکری آموزشی موزاییک های رنگارنگ

این مجموعه شامل 60مربع پلاستیکی رنگارنگ در ابعاد 2/5 *2/5 سانتیمتر به همراه 15کارت آموزشی دورو میباشد
اهداف آموزشی:

-شناخت رنگها،طبقه بندی،مقابله یک به یک وشمارش

-تقویت ادراک وتجسم فضایی

-پرورش خلاقیت

45,000 تومان

ناموجود

پشتیبانی آنلاین